Autogiro

Autogiro är ett enkelt och bekvämt sätt att betala hyran på utan att behöva bevaka förfallodagar. Med autogiro sköter banken betalningen åt dig. Du kan alltid lita på att din hyra betalas i tid även när du är bortrest.

Du tecknar medgivande, det vill säga kommer överens med oss, SigtunaHem, att betalningar ska dras via autogiro. Betalningarna överförs automatiskt från ditt bakkonto på förfallodagen – på rätt dag och rätt tid.

Avisering om betalning sker endast vid beloppsändringar.

Så skaffar du autogiro
Du som har internetbanken kan själv hantera och kontrollera dina autogiron. Du kan lägga till och ta bort medgivanden samt ändra uppgifter. Du får en sammanställning med uppgift om dina medgivande, konto för betalning, status på medgivandet och kan när som helst stoppa en betalning. Du får också en historik på alla genomförda autogirobetalningar.

Saknar du internetbank kan du kontakta SigtunaHems kundservice.

Om pengar saknas på kontot
Tillräckligt med pengar skall finnas på ditt konto senast bankdagen före betalningens förfallodag – annars riskerar du att hyran inte blir betald.

Avsluta betalning med autogiro
Om du av någon anledning vill sluta att använda autogiro för att betala hyran eller ändra konto från vilket pengarna dras – går du in på din internetbank eller kontaktar din bank.

Byta bank
Ska du byta bank? Säg då upp autogirobetalning hos din gamla bank, och gör en ny anmälan hos din nya bank.