Hyressättning

Poängen – bruksvärde styr hyressättningen

Poängen är en modell för att sätta hyror efter bruksvärde. Tillsammans med hyresgästföreningen har SigtunaHem vidareutvecklat och förbättrat modellen för att hyran ska spegla hyresgästernas värderingar av egenskaper och kvaliteter i lägenheten, fastigheten och dess omgivning på bästa sätt.

Det som bedöms är fastighetstyp, trivsel och storlek på gårdar, säkerhet och trygghet på förråd, standard på tvättstugor, läge samt lägenheternas modernitet. SigtunaHem och Hyresgästföreningen arbetar tillsammans när poängen sätts, för att hyrorna ska bli så rättvisande som möjligt.

Målet är att modellen ska användas i förhandlingen om vad det totala hyresbeloppet inom vårt bestånd ska bli.

Hur stor del av företagets totala hyresintäkt som varje lägenhet ska betala bestäms av lägenhetens bruksvärde. Det är detta som ligger till grund i poängsystemet. Varje lägenhet får sin hyra utifrån hur många poäng den får.