Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

Informationsbrev 2013

Hyran för 2013 enligt gällande tre-årsavtal AB SigtunaHem och Hyresgästföreningen ingick vid förra årets hyresförhandling en överenskommelse om ett treårsavtal, med en årlig genomsnittlig hyreshöjning om 1,95 procent från januari 2013.

SigtunaHem och Hyresgästföreningen har i samarbete tagit fram en modell kallad Poängen för anpassning av hyran efter bruksvärdet. Anpassningen av hyran efter denna modell kommer att göras genom att hyreshöjningen differentierats över bostadsbeståndet.

Vid informationsmötet angående poängen i maj 2012 lovade parterna att ingen skulle få en högre höjning 2013 än 4 procent. Nu är årets differentierade hyreshöjning färdigförhandlad. Den innebär att 30 procent av hyresgästerna får en hyreshöjning på 0,5 procent, 30 procent av hyresgästerna får en hyreshöjning på 1,95 procent och 40 procent får en hyreshöjning på 3,3 procent.

Ingen hyresgäst kommer i kronor att få en högre höjning än 260 kr per månad. Här kan du ta del av ett bildspel om den differentierade hyreshöjningen » För att ta del av höjningen i just ditt område klicka på För dig som hyresgäst och välj din adress.

Samtidigt vill vi påminna om att förra årets hyresöverenskommelse även omfattade att inga HLU-rabatter skulle utbetalas på avin för januari 2013. Istället kommer dessa pengar att sparas som en HLU-fond för respektive lägenhet och kan användas för att betala tidigareläggande av lägenhetsunderhåll.