Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

Informationsbrev 2014

AB SigtunaHem och Hyresgästföreningen ingick inför 2012 en överenskommelse om ett treårsavtal, med en årlig genomsnittlig hyreshöjning om 1,95 procent från januari 2014. Parterna har vidare kommit överens om att förbättra intervallet för målning och tapetsering från 15 år till 14 år. Årets hyreshöjning kommer inte att differentieras utan alla kommer att få en höjning med 1,95 procent.

Lägenheter som inte berörs av hyreshöjning 2014 är samtliga nya lägenheterna på Odalvägen 2-6, de ombyggda lägenheterna på Norrbackavägen 21 och 23 samt en nyskapad lägenhet en 1:a på 35 m2 i Diagonalen 5B.

Med vänliga hälsningar
AB SigtunaHem