Inkasso

Vad händer om jag inte betalar i rätt tid?
Den som inte betalar hyran i rätt tid erhåller ett inkassokrav från Intrum Justitia, vilket belastar hyresgästen med en inkassokostnad som för närvarande är 180 kronor. Samtidigt påförs en dröjsmålsränta enligt räntelagens bestämmelser. Om betalning trots detta inte sker kan ärendet i nästa steg lämnas in till kronofogdemyndigheten för ett betalningsföreläggande. Hyresgästen riskerar då både att bli avhyst från sin bostad (eller lokal) samt att belastas med en betalningsanmärkning.

Även den rättsliga hanteringen med betalningsföreläggande, stämning och avhysning kommer i fortsättningsvis att handläggas av Intrum Justitia. Kostnader för den hanteringen regleras också i lag och belastar normalt hyresgästen.

Intrum Justitias hemsida
Intrum Justitia erbjuder hjälp och stöd när ekonomin kärvat till sig. Intrum Justitia står till tjänst 24 timmar om dygnet via deras hemsida. På hemsidan kan man med hjälp av kod och lösenord lätt logga in och få översyn över sitt eller sina ärenden. Man ser aktuella skulder, kan skicka meddelanden till sin handläggare, beställa fakturakopior, ansöka om betalningsplaner och meddela betalningar.

Kom ihåg att alltid ange ditt ärendenummer när du kontaktar Intrum Justitia, det hittar du i kravbrevet.

Hemsida: www.intrum.se/bliskuldfri
Det är öppet dygnet runt.

Telefon: 08-616 77 20
Måndag-torsdag kl. 7.30-20.00
Fredag kl. 7.30-17.00

E-post: kundservice@intrum.com

Ange alltid ditt ärende- eller personnummer när du mejlar till Intrum Justitia, så behandlar de ditt ärende så snart som möjligt.