Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.

Ägare och styrelse

Ägare och styrelse

SigtunaHem ägs av Sigtuna kommun och styrelsen i företaget speglar den politiska majoriteten i kommunen. Styrelsen består av sju ledamöter.

Ledamöter
Ibrahim Khalifa (S), ordförande
Ali Wandi (S), vice ordförande
Thore Nyman (S)
Marie Axelsson (S)
Peter Kockum (M)
Kjell Holmgren (M)
Marika Riben (M)

Göran Langer VD

Ersättare
Bengt Palmgren (S)
Saara Jokinen (S)
Ulrik Wallström (S)
Roger Uddmäre (L)
Peter Fredriksson (M)
Anneli Henrikson (M)
Andreas Karlsson (C)

Personalrepresentanter
Ulrica Sköld
Jens Eriksson (ersättare)