Kretsloppet

Tillsammans minskar vi avfallsberget

Kretsloppet är ett informationsblad om avfall och miljö som även innehåller råd och tips om sådant som våra hyresgäster kan göra för att bidra till ökad hållbarhet.

Kretsloppet kommer ut fem gånger om året och sätts upp vid våra miljöhus.

Vi skickar också Kretsloppet som ett nyhetsbrev via mejl till alla våra hyresgäster.

Här kan du läsa senaste Kretsloppet:

Kretsloppet nr 1, 2021