Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

Vad tycker du om Glimten?

Vad tycker du om Glimten?

Vad är bra och vad är dåligt? Skriver vi om rätt saker? Finns det något du saknar i Glimten? Fyll i enkäten och berätta vad du tycker om vår kundtidning.
    Kryssa i vilka ämnen du är intresserad av. Välj så många du vill.
    Nummer 2, 2015, delades ut i slutet av november.