Valsta utveckling

Samverkan ger resultat

Valsta utveckling är en ideell förening bestående av fastighetsägare, hyresgästföreningar, föreningar och samfund samt publika verksamheter.

I dagsläget, ingår förutom SigtunaHem, 22 medlemmar verksamma i Valsta. Föreningens arbete kommer att fokusera på teman fysiska utemiljöer, Valsta centrum, säkerhet och trygghet, gemenskap och sammanhållning
samt kommunikation för att verka för positiv utveckling av Valsta.

Föreningens vision är att genom samarbete mellan olika aktörer stärka och utveckla Valsta till en väl fungerande stadsdel för boende, besökare och verksamheter

Projektformen som har inspirerat föreningen kallas BID (Business Improvement District) och går ut på att olika aktörer inom en avgränsad stadsdel samverkar på ett mer formellt sätt för uppnå resultat.

För mer information, kontakta:
Amra Imamovic
projektledare SigtunaHem
amra.imamovic@sigtunahem.se

 

Läs mer om Valsta utveckling

För mer information om pågående projekt eller planerade aktiviteter:  http://www.valstautveckling.se

Nyheter: 
Pressmeddelande om Valsta utveckling

Lyckad workshop i Valsta

Valsta utveckling har som målsättning att stärka och utveckla stadsdelen.