Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

Trivsel och trygghet

Bra boende – och ett gott liv

På SigtunaHem vill vi skapa förutsättningar både för att du ska bo bra och ha det bra. Vi engagerar oss för att skapa aktiviteter som kan underlätta vardagen och skapa naturliga mötesplatser för familjer, barn, unga och gamla.

SigtunaHem har i många år bedrivit ett bostadssocialt arbete. Hösten 2015 beslutade sig kommunen för att gå in mer aktivt i detta arbete för att tillsammans med SigtunaHem och andra fastighetsägare vidareutveckla verksamheten. Allt för att öka den sociala och demokratiska hållbarheten, som är två av kommunens fyra hållbarhetsmål.

Vi ser med förväntan fram emot att under kommunens ledning tillsammans med andra fastighetsägare arbeta vidare med dessa frågor. Vi har också inrättat en tjänst på SigtunaHem som fokuserar på trygghets- och bostadssociala frågor.

Vi på SigtunaHem är också stolta över att engagera oss i flera av vår kommuns olika föreningar. Tillsammans med våra sponsorssatsningar hoppas vi att fler känner sig manade till att röra på sig, idrotta och komma ut i luften.

En följd av samarbetet med föreningslivet är att våra hyresgäster ofta kan få möjlighet till att prova på kanot, ridning, handboll eller basket.