Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.

Gårdsfester

gårdsträff_norrbacka

Våren och sommaren 2016 ordnar SigtunaHem ett antal gårdsfester och gårdsträffar. Gårdsarrangemangen är en del i SigtunaHems satsning på miljömässig och socialt hållbar utveckling i bostadsområdena.

 

Gårdsfester våren och sommaren 2016

NORRBACKA
Lördag 21 maj, 12.00–16.00
Arrangörer: SigtunaHem, HGF, Rikshem med flera

TIL
Söndag 22 maj, 12.00–16.00
Arrangörer: SigtunaHem, HGF med flera

MAGNE-/YMERGATAN
Lördag 28 maj, 12.00–16.00
Arrangörer: SigtunaHem, HGF med flera

FREJGATAN
OBS! Nytt datum, Fredag 3 juni, 16.00–19.00
Arrangörer: SigtunaHem, HGF med flera

TINGVALLA
Lördag 11 juni, 12.00–16.00
Arrangörer: SigtunaHem, HGF med flera

BURE-/SLEIPNERGATAN
Söndag 12 juni, 12.00–16.00
Arrangörer: SigtunaHem, HGF, Rikshem

VÄNORTSRINGEN
Lördag 27 augusti, 12.00–16.00
Arrangörer: SigtunaHem, HGF, HSB

 

Varför gårdsfester?

• Vi vill skapa trygga platser och sammanhang för människor att mötas inom- och utomhus
• Det är ett av våra sätt att bidra till kommunens bostadssociala arbete
• Vi vill ge hyresgästerna ökad möjlighet till boinflytande
• Ett tillfälle att arbeta aktivt med källsortering och avfallshantering

Alla är välkomna på våra gårdsfester. Träffa dina grannar och lär dig mer om hur vi tillsammans kan hålla våra bostadsområden rena och fräscha samtidigt som vi gör världen lite bättre.

Passa på och berätta vad du tycker om trivseln och tryggheten i ditt område. Vad är bra? Vad kan vi hjälpas åt att förbättra?

Barn och unga kan testa olika aktiviteter som basket, fotboll, ridning eller ansiktsmålning.