Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.

OPUS dagverksamhet

Stimulerande sysselsättning

SigtunaHem och kommunen har kommit överens om att deltagare i OPUS ska hjälpa till i SigtunaHems bostadsområden.

OPUS står för omsorg och personlig utveckling i Sigtuna kommun, ett samlingsnamn för kommunens dagliga verksamhet där invånare med funktionsnedsättning erbjuds individuellt anpassad sysselsättning.

De som deltar i OPUS verksamhet kommer att hjälpa till med att plocka skräp ute i bostadsområdena. De kommer också att kontrollera våra trapphus, plocka upp mindre skräp och anmäla till SigtunaHem om det finns skrymmande föremål i trapphusen.

OPUS deltagare har med sig egna handledare och är klädda i Sigtuna kommuns kläder. De kommer i första hand att hjälpa till i följande områden: Magne-/Ymergatan, Frejgatan, Buregatan, Norrbacka, Tingvalla och Vänortsringen.

OPUS verksamhet syftar till att utveckla människors personliga resurser och färdigheter, öka den sociala förmågan samt ge stimulans och omväxling i vardagen. Verksamheten bedrivs i många olika arbetsgrupper i kommunens egna lokaler, men det finns också grupper som integreras på andra arbetsplatser ute i samhället.