Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.

Trygghetsvandringar

trygghetsvandringar

Häng med på Trygghetsvandring

SigtunaHem arrangerar tillsammans med kommunen, Hyresgästföreningen och andra bostadsföretag trygghetsvandringar där hyresgäster bjuds in.

Syftet med vandringarna är att identifiera saker som skapar otrygghet så att vi i möjligaste mån kan åtgärda eventuella brister. Våra hyresgäster har givetvis bäst kännedom om områdena de bor i och det är därför viktigt att engagera så många hyresgäster som möjligt i trygghetsvandringarna.

Det vi tittar på under vandringarna är bland annat gårdar, buskage, belysning, om området är tillgängligt, hur portar och trappuppgångar ser ut, hur det ser ut på våra parkeringar, om det finns mörka vrår och hur mötesplatserna i våra områden ser ut, säger SigtunaHems projektledare Lola Svensson.

Under våren 2016 har trygghetsvandringar genomförts på Frejgatan samt i Brännbo och Til,

Har du inte möjlighet att vara med när vi genomför trygghetsvandringar. Mejla synpunkter och iakttagelser till SigtunaHems projektledare Lola Svensson, lola.svensson@sigtunahem.se.