SÄTUNA TORG

Se mer!

Vi bygger ett helt nytt torg!

• 200 lägenheter
• 2 000 kvadratmeter kommersiella lokaler
• Parkeringsplatser

I juli 2020 vann en ny detaljplan som möjliggör stadsförnyelse laga kraft.

Vintern 2020/2021 börjar vi bygga ett helt nytt Sätuna torg – upphandling för projektet finns nu på e-avrop och vi välkomnar entreprenörer att lämna anbud.

Vi ska skapa en livfull stadsmiljö med boende och service i ett fantastiskt läge, nära alla kommunikationer i hjärtat av Märsta.

Här bor du bara tio minuter ifrån Arlanda flygplats med tillgång till hela världen.

Härifrån har du optimala förhållanden för arbetspendling till Stockholm eller Uppsala. Jobba i stan, bo och koppla av nära naturen. Men ändå med full tillgång till shopping, restauranger och service.

Här bygger vi för boende, handel och service – och skapar ett livfullt, ljust och välkomnande torg med härlig stadsmiljökänsla.

SigtunaHem hyr ut lediga lägenheter via Sigtuna Bostadsförmedling. Du som är intresserad av en hyresrätt i vår nyproduktion kan redan i dag registrera dig hos bostadsigtuna.se och börja samla poäng i bostadskön.

 

Nyheter

Minnesmärket på Sätuna torg

[2020-11-16]​
På Sätuna torg finns ett minnesmärke som nu i november kommer monteras ner av Sigtuna kommun. Kommunen kommer förvara och restaurera minnesmärket och sen när ”nya” Sätuna torg är klart kommer minnesmärket att sättas upp igen av SigtunaHem.

Om minnesmärket: Konstnären Bo Asp skapade minnesmärket tillsammans med ett antal lärare och elever på Valstaskolan till minne av en populär idrottslärare som 1994 gick bort efter ett överfall.

Ica Sätuna Nära stänger

[2020-11-13]
Ica Sätuna Nära vid Sätuna torg stänger 30 november. Detta på grund av att byggnaden rivs i januari 2021. SigtunaHem arbetar för att ta fram en alternativ lösning som gör det möjligt att handla livsmedel i närheten av Sätuna torg även under perioden då rivning och nybyggnation pågår.

Ledningar läggs om

[2020-11-10]
Sigtuna Vatten & Renhållning påbörjade tidigt under hösten 2020 arbete med att lägga om ledningar för vatten och avlopp vid Sätuna torg. Arbetet utförs i enlighet med – och med anledning av – den nya detaljplanen för torget. Ledningsomläggningen utförs i etapper och beräknas pågå till 2022.

 

Historik

Redan under järnåldern brukade människor jorden på platsen vi i dag kallar Sätuna torg.

Innan det fanns ett torg fanns en gård – Sätuna gård. Gårdsnamnet har två led, Sä- som betyder sjö och -tuna som betyder inhägnad eller befäst gård.

Dagens Sätuna torg växte i likhet med stora delar av Märsta centrum fram som en följd av beslutet att bygga en internationell flygplats – Arlanda – under 1950-talet.

Det behövdes ett centrum med bostäder, butiker och service vid järnvägsstationen. Och det var där vi på SigtunaHem kom in i bilden.

Det kommunägda bostadsföretaget SigtunaHem bildades 1954 (då hette vi AB Märstabostäder). Vi började bygga bostäder vid Södergatan, Diagonalen och Stationsgatan.

Sedan de första verksamheterna etablerade sig vid Sätuna torg har det varit en mötesplats där människor bor, handlar och umgås.

Tusentals människor passerar dagligen Sätuna torg på väg till och från jobb i Märsta, Stockholm, Uppsala… eller andra platser i världen.

Sätuna torg är det första besökare från när och fjärran ser när de anländer till Märsta med tåg eller pendel. Knutpunkt i all kommunikation till och från Sigtuna kommun.

Här ska vi bygga ett helt nytt torg.

Och skapa en plats som möter framtidens behov av boende, service och handel – med närhet, enkelhet och hållbarhet som ledstjärnor.

Startskottet för projektet gick våren 2016 då tre arkitektkontor bjöds in att lämna förslag för utveckling av Sätuna torg.

SigtunaHem valde att gå vidare med ett förslag från Kanozi Arkitekter.

 

 

Tidplan

Juni 2020

Detaljplanen antagen

Höst 2020

Upphandling av rivningsentreprenör

Vinter 2021

Rivning Stationsgatan 1

Vår 2021

Första spadtag och byggstart etapp A

Vår 2022

Publicering och uthyrning av lägenheter i etapp A påbörjas

Vinter 2022/2023

Första inflyttningen för nya bostadshyresgäster och kommersiella verksamheter

2022/2024

Byggstarter och inflyttningar av nästkommande etapper

 

Nyhetsbrev!

Fyll i dina uppgifter och skicka in formuläret, så lägger vi till dig på sändlistan och du får senaste nytt om vad som händer med Sätuna torg.

Nyhetsbrev

Stationsgatan 1, Märsta, Sverige