Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

Kompisbo

Kompisbo

SigtunaHem har ett erbjudande vi kallar KompisBo. Det innebär att du som är mellan 18 och 24 år kan dela på hyran för en lägenhet med en eller flera kompisar. Vid inkomstprövningen räknar vi då på er gemensamma sammanlagda inkomst.

Den av er sökande som bidrar med största inkomsten blir kontraktsinnehavare. Den sökande som blir erbjuden lägenheten kommer vid kontraktsskrivning att få sina poäng nollade. Det behöver inte nödvändigtvis vara den person som får erbjudandet om en lägenhet som också skriver på kontraktet. Men alla som vi räknar inkomst på måste vara skrivna och bo på adressen.

De andra personerna som vi räknar inkomst på men som inte står på kontraktet behåller sina poäng. Poängen räknas alltid per individ, ni som söker gemensamt får alltså inte ”plussa ihop” era poäng till en gemensam pott. Poäng kan heller inte återfås efter kontraktsskrivning.

Läs våra grundkrav för att söka lägenhet här.