Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

Sök lokal

SigtunaHems lokaler

Lokaler

I vårt fastighetsbestånd finns ett antal lokaler avsedda för olika typer av verksamhet – det kan vara kontor, butiker, frisörer, restauranger med mera.

Olika verksamheter kräver olika typer av lokaler. Hittar vi en lokal i lämpligt läge så kan vi också vara behjälpliga med att anpassa lokalen till just din verksamhet.

Hyran för lokaler avgörs väsentligt av dels dess läge geografiskt och dels hur lokalen är placerad i fastigheten.

Söker du en kommersiell lokal är du välkommen att kontakta oss för information och intresseanmälan: 08-591 796 00, info@sigtunahem.se.