Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.

Sök lokal

SigtunaHems lokaler

Lokaler

I vårt fastighetsbestånd finns ett antal lokaler avsedda för olika typer av verksamhet – det kan vara kontor, butiker, frisörer, restauranger med mera.

Olika verksamheter kräver olika typer av lokaler. Hittar vi en lokal i lämpligt läge så kan vi också vara behjälpliga med att anpassa lokalen till just din verksamhet.

Hyran för lokaler avgörs väsentligt av dels dess läge geografiskt och dels hur lokalen är placerad i fastigheten.

Om det för tillfället inte finns en kommersiell lokal som uppfyller dina behov, kontakta oss i alla fall för information och intresseanmälan.

All information gällande kommersiella lokaler kan Stefan Häggquist hjälpa dig med.

Honom når på du telefon 08-591 796 56 eller via e-post Stefan Häggquist.
 
Behöver du ett extra förråd att förvara saker i ber vi dig vänligen att logga in och anmäla intresse på Mina sidor.