Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

Parkeringsplatser

Parkerings- och garageplatser

I våra bostadsområden finns möjlighet att hyra parkeringsplatser med eller utan eluttag för motorvärmare, varm- och kallgarage samt carportar.

Månadshyra för parkerings- och garageplatser
Parkeringsplats, 230 kr/mån
Parkeringsplats med eluttag, 375 kr/mån
Carport, 500 kr/mån
Kall- eller varmgarage, 400–1 100 kr/mån

Priserna ovan är angivna exklusive moms.

• Om du hyr en parkeringsplats i ett bostadsområde som inte ligger direkt i anslutning till din bostad så tillkommer moms.
• Om du inte hyr en lägenhet av SigtunaHem tillkommer moms på platserna (OBS! Externa intressenter kan i dagsläget endast hyra p-plats på Norrbackavägen).

Läs mer om regler för moms vid hyra av parkeringsplats på skatteverket.se.

Registrera och aktivera dig som sökande

Du som är intresserad av en parkeringsplats alternativ garage måste registrera och aktivera dig som sökande i kön för parkeringar och garage.

• Om du redan är registrerad i kön för lägenheter kan du ”Logga in” och ställa dig som sökande i kön för parkeringar och garage.
• Är du inte registrerad väljer du ”Registrera dig” i menyn.

Fördelning av parkerings- och garageplatser

Du som hyr en lägenhet av oss och inte har en parkerings- eller garageplats, har förtur till de lediga platserna som publiceras här på hemsidan.

Generellt gäller: En parkerings- eller garageplats per lägenhet. Därefter erbjuder vi platser efter tillgång utifrån köpoäng.

Om du redan har en parkerings- eller garageplats, men vill byta till en annan, ska du börja med att söka en ny plats via hemsidan och därefter kontakta vår uthyrning.

Regler kring parkerings- och garageplatser

Garageplatser hyrs endast ut till boende på adresser kopplade till garaget. Parkeringsplatser kan hyras av boende i närliggande områden.

• Det är endast tillåtet att parkera personbilar på platserna
• Det är inte tillåtet att använda garagen som förråd eller verkstad.
• Det är inte tillåtet att parkera skrotbilar, släp, husvagnar och lastbilar på platserna.

Missbruk av avtalsvillkor kan leda till uppsägning.

För ytterligare information om särskilda regler för rörelsehindrade med parkeringstillstånd med mera, läs mer på Sigtuna kommuns webbplats:

Sigtuna kommun – parkering

Snöröjning

Som hyresgäst av en parkeringsplats ansvarar du själv för snöröjning av platsen. Detta gäller även framför garageport.

Tänk på att dålig snöröjning framför garageport kan innebära att is som bygger på, gör att porten inte går att öppna.

Uppsägning av parkering- och garageplatser

Uppsägningstiden för en parkerings-/garageplats är tre månader.

Om du har ett hyresavtal på en lägenhet hos oss och säger upp det kommer parkerings-/garageplatsen att sägas upp i samband med uppsägningen.

Flyttar du till en annan lägenhet hos oss som ligger inom samma bostadsområde kan du behålla din parkerings-/garageplats.

Vad gör jag om någon har ställt sig på min parkeringsplats?

Om någon ställt sig på din parkeringsplats kontaktar du vårt anlitade parkeringsbolag Q-Park, 0771-96 90 00, som då kan komma och utfärda en kontrollavgift (parkeringsböter).

 

Sök lediga p-platser