Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

Poäng

Poäng

För dig som är registrerad och står i vår bostadskö – men inte bor hos oss – räknas poäng från det datum du registrerar dig.

Du får en poäng för varje dag du är registrerad.

Om du redan är hyresgäst behöver du inte registrera dig i Intressebanken, utan endast aktivera dig som sökande. Vid aktivering får du en poäng för varje kalenderdag beräknat från kontraktsdatum på ditt nuvarande hyreskontrakt.

När du tecknar hyreskontrakt på en ny lägenhet, parkeringsplats eller förråd nollställs poängen i den kö kontraktet gäller.

Poängen är personliga. De kan inte överlåtas till någon annan person eller slås samman med någon annan persons poäng.