Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

Bonuspoäng

Bonuspoäng

Ungdomar i Sigtuna kommun

Är du mellan 16 och 24 år och inte har eget hyreskontrakt hos SigtunaHem kan du få 2190 extra poäng, vilket motsvarar 6 års kötid, om du uppvisar ett personbevis som styrker att du är folkbokförd i Sigtuna kommun. Personbeviset måste lämnas in till vår Kundservice inom tre månader från det att du registrerat dig i vår bostadskö. Dessa poäng behåller du till dess att du har fått ditt första hyreskontrakt.

Ditt personbevis skickas med e-post till info@sigtunahem.se eller med brev till:

AB SigtunaHem
Att: Kundservice
Box 509
195 25 Märsta

 

+ 70

Är du fyllda 70 år eller äldre och finns som kund i IntresseBanken får du 1 095 extra poäng, vilket motsvarar 3 års kötid.

 

Fysiska behov

Behöver du byta bostad på grund av nedsatt fysisk funktionsförmåga kan vi bevilja dig extra poäng upp till maximalt 3 650 poäng, vilket motsvarar 10 års kötid. Sökande som har befintliga poäng får en ökning på mellanskillnaden för att uppnå 3 650 poäng.

Det förutsätter följande:

  • Du ska vara folkbokförd och bosatt i Sigtuna kommun sedan minst två år samt vara registrerad och aktiverad i SigtunaHems IntresseBank.
  • Två av varandra oberoende läkare ska intyga att din nuvarande bostad inte är tillgänglig med hänvisning till din fysiska funktionsförmåga.

Ansökan om medicinsk bonus skickas med e-post till uthyrning@sigtunahem.se eller med brev till:

AB SigtunaHem
Uthyrning
Box 509
195 25 Märsta

LADDA NED BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM MEDICINSK BONUS HÄR