Kommersiella lokaler

SigtunaHems lokaler

Kommersiella lokaler

I vårt fastighetsbestånd finns ett antal lokaler avsedda för olika typer av verksamhet – det kan vara kontor, butiker, frisörer, restauranger med mera.

Olika verksamheter kräver olika typer av lokaler. Hittar vi en lokal i lämpligt läge så kan vi också vara behjälpliga med att anpassa lokalen till just din verksamhet.

Hyran för lokaler avgörs väsentligt av dels dess läge geografiskt och dels hur lokalen är placerad i fastigheten.

Söker du en kommersiell lokal är du välkommen att kontakta oss för information och intresseanmälan: 08-591 796 00, info@sigtunahem.se.

Du kan också ladda ned en blankett för att göra intressanmälan här:

Blanketten är en pdf-fil. Du kan antingen ladda hem filen, fylla i pdf:en med ett redigeringsprogram och mejla bilagan till info@sigtunahem.se, eller skriva ut en papperskopia, fylla i den och skicka till:

AB SigtunaHem
Stationsgatan 6 A
195 25 Märsta

OBS! Märk kuvertet ”Kommersiella lokaler