Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
lokal-2

Välkommen till Öppet hus om Sätuna torg

Sigtuna kommun bjuder in till Öppet hus om Sätuna torg på Stationsgatan 1 nu på torsdag, den 16 februari.

Det förslag för ett nytt Sätuna torg som tagits fram av SigtunaHem, Kanozi arkitekter och Sigtuna kommun kommer att ställas ut i en av SigtunaHems lokaler på Stationsgatan 1.

Mellan klockan 11.00 och 20.00 bjuds alla invånare ett tillfälle att titta närmare på planerna, ställa frågor och ge synpunkter.

Förutom tjänstemän och politiker från Sigtuna kommun samt representanter för Kanozi arkitekter kommer SigtunaHems vd Göran Langer, projektchefen Peter Sohlberg samt projektledarna Endre Barat och Samuel Roijhert att finnas på plats i omgångar under dagen.

Läs mer om Öppet hus, Sätuna torg på Sigtuna kommuns hemsida.

Läs mer om SigtunaHems planer för ett nytt Sätuna torg.

fagel-kanzoi

09:58 tisdag 14 februari

Senaste nytt