Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.

Kulturtorget

kulturtorget_1

Miljöbygge i centrum

kulturtorget_1
kulturtorget_3
kulturtorget_2
Kulturtorget
Kulturtorget_1
Kulturtorget_2
Kulturtorget_3
Kulturtorget_4

Kulturtorget

Bredvid Kulturskolan i Märsta centrum genomför SigtunaHem just nu förstudier. Vi projekterar och arbetar för en planändring. Avsikten är att bygga 51 nya lägenheter, varav 20 är tänkta att bli trygghetsboende 70+.

Byggstart: Augusti 2017
Publiceringsdatum: Ej fastställt.
Inflyttning: Preliminärt hösten 2018

Du kan anmäla intresse för nyproducerade lägenheter sex månader innan inflyttning, då lägenheterna publiceras på hemsidan. Du måste först registrera dig och aktivera dig i vår intressebank.

Projektledare SigtunaHem

Endre Barat
endre.barat@sigtunahem.se