Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.

Sätuna torg

satunatorg_kanozi_skiss

Där världen möter Märsta

Sätuna torg (9)
Sätuna torg (8)
Sätuna torg (7)
Sätuna torg (6)
Sätuna torg
Sätuna torg (4)
Sätuna torg (5)
Sätuna torg (2)
Sätuna torg (1)
Sätuna torg (3)

Sätuna torg

SigtunaHem gav 2016 Kanozi arkitekter i uppdrag att ta fram förslag för ett nytt Sätuna torg, med nya bostäder, service och förbindelse till den närliggande stationen. Startskottet för ett helt nytt torg i bästa tänkbara läge i Märsta har gått.

SigtunaHem arbetar just nu fram en detaljplan för hur kvarteret ska se ut i samarbete med Sigtuna kommun och Kanozi.

 

Etapp 1 & 2

Planarbete pågår.
Byggstart: Ej fastställt
Inflyttning: Ej fastställt
Uthyrningsstart: Ej fastställt

Du kan anmäla intresse för nyproducerade lägenheter först när de har publicerats på vår hemsida. Du måste först registrera dig och aktivera dig i vår intressebank. Bevaka våra nyproduktionssidor för aktuell information om publiceringsdatum.

 

Läs mer om Sätuna torg

”Vi skapar detaljplan för Sätuna torg”
”Här är vinnarna!”
”Arkitekttävling – inbjudan till skolelever i Märsta”
”Arkitekttävling för skolklasser”
”Tre arkitekter – ett nytt torg”

 

Projektledare SigtunaHem

Endre Barat
endre.barat@sigtunahem.se