Markprojekt – Diagonalen

Visionsbild för Diagonalen

Så blir nya Diagonalen

DIAGONALEN 1
DIAGONALEN 2
markprojektetdiagonalen_toppbild
DIAGONALEN 3
DIAGONALEN 4
DIAGONALEN 5
DIAGONALEN 6

 

Sigtuna Kommun och SigtunaHem har nu påbörjat arbetet med att utveckla och förnya Sätuna torg.

Här skapas en livfull, ljus och välkomnande plats med bostäder, handel och service med en härlig stadsmiljökänsla.

Här byggs ett nytt torg, ny lokalgata, hyresrätter, bostadsrätter och fräscha kommersiella lokaler med bland annat plats för en stor matvarubutik.

Utvecklingen av Sätuna torg och Stationsgatan kommer även att påverka Diagonalen.

Som granne till Märstas nya hjärta blir Diagonalen en naturlig del av den påbörjade stadsutvecklingen.

I den nya detaljplanen för Sätuna torg ingår att vägnätet dras om. En ny lokalgata anläggs norr om Diagonalen.

De nuvarande parkeringsplatserna och det befintliga miljöhuset måste ge plats åt den nya gatan.

Därför utvecklar vi marken mellan byggnaderna på Diagonalen och Södergatan 38.

Upphandling pågår och vi hoppas att kunna börja bygga ett nytt miljöhus under april 2021, så att det kan stå klart i slutet av maj då det befintliga miljöhuset vid Stationsgatan 1 är tänkt att rivas.

Gårdsupprustning och anläggning av nya parkeringsplatser sker mars–november 2021 (med avbrott för byggsemester under juli-augusti).

Läs mer om markprojektet vid Diagonalen i vår broschyr (som delats ut till de boende i området):

Broschyr Diagonalen