Frejgatan

Den 20 september 2018 påbörjade vi ombyggnation av 179 lägenheter på Frejgatan. Projektet genomförs i etapper, hus för hus, och kommer att vara helt genomfört 7 juli 2020.

Ombyggnationen sker enligt modellen MINI-MIDI-MAXI, där hyresgästen själv får välja vilken nivå det ska vara på renoveringen.

Du hittar mer information om vilka valmöjligheter du har som hyresgäst i broschyren nedan:

OBS! Vi skickar information till dig som är hyresgäst och berörs cirka tre månader innan ombyggnationen startar, så att du har god tid på dig att göra dina val.

Kontaktpersoner

Projektkoordinator
Elin Gustafsson
elin.gustafsson@sigtunahem.se

Projektsamordnare
Marita Biverman Lundberg
marita.bivermanlundberg@sigtunahem.se