Lyckostigen

lyckostigen_2
lyckostigen_8
lyckostigen_1
lyckostigen_3
lyckostigen_7
lyckostigen_11

Den 7 november 2016 påbörjade vi ombyggnationen av 203 lägenheter på Lyckostigen. Projektet har genomförts i åtta etapper, ett hus i taget, och stod färdigt i juli 2018.

mini_midi_maxi_lyckostigen

Folder – Ombyggnation Lyckostigen

 

TIDPLAN

Etapp 1
Lyckostigen 5
Start: 2016-11-07
Status: KLAR

Etapp 2
Lyckostigen 7
Start: 2017-02-02
Status: KLAR

Etapp 3
Lyckostigen 11
Start: 2017-04-27
Återflytt: KLAR

Etapp 4
Lyckostigen 3
Start: 2017-08-10
Återflytt: KLAR

Etapp 5
Lyckostigen 9
Start: 2017-10-26
Återflytt: KLAR

Etapp 6
Lyckostigen 8
Start: 2018-01-11
Återflytt: KLAR

Etapp 7
Lyckostigen 10
Start: 2018-03-29
Återflytt: KLAR

Etapp 8
Lyckostigen 12
Start: 2018-06-14
Återflytt: KLAR

 

Hyresökning efter renovering enligt MINI-MIDI-MAX (Ladda hem pdf-fil)

hyrespaslag_lyckostigen_2017