Ombyggnad

Ombyggnaden genomförs för en grupp av lägenheter där ombyggnadstiden varierar beroende på projektets omfattning.

Ombyggnaden genomförs i tre olika nivåer MINI, MIDI och MAXI. Tanken med nivåerna är att ge berörda hyresgäster större valfrihet i samband med ombyggnation och att hyrespåslaget motsvarande omfattningen av ombyggnationen.

MINI betyder att bara det allra nödvändigaste byggs om. MAXI innebär en helrenovering och MIDI något mitt emellan.

Hyrespåslaget varierar beroende på vilket paket man har valt. Se respektive paket för aktuell information.

Vi har en generell överenskommelse med hyresgästföreningen som gäller alla ombyggnadsområden. När vi påbörjar ett områden måste vi göra områdesspecifika anpassningar som i vissa fall kan komma att påverka hyrespåslaget.

I områden där vi bygger om eller planerar att bygga om har hyresgäster inte möjlighet att göra HLU-beställningar.