MAXI

Detta ingår i paketen

Specifikt för MAXI-paketet

  • Nytt kök
  • Nya ytskikt, golv, väggar och tak i alla rum i lägenhet

Om du väljer Maxipaketet som är en total ombyggnad av lägenheten nollas HLU-statusen.

 

Gemensamt för alla paket (MINI, MIDI och MAXI)
  • Nytt modernt badrum
  • Rörstammar för vatten och avlopp åtgärdas (vanligtvis ny installation, men alternativa sätt att åtgärda stammarna kan bli aktuella i de fall där andra åtgärder bedöms vara lämpligare)
  • Ny el i hela lägenheten
  • Ny ventilation FTX eller FX
  • Blandare kök och badrum
  • Trygghetspaket