MINI

Det här ingår i MINI-paketet

(Gäller alla paketen)

  • Nytt modernt badrum
  • Rörstammar för vatten och avlopp åtgärdas (vanligtvis ny installation, men alternativa sätt att åtgärda stammarna kan bli aktuella i de fall där andra åtgärder bedöms vara lämpligare)
  • Ny el i hela lägenheten
  • Ny ventilation FTX eller FX
  • Blandare kök och badrum
  • Trygghetspaket
  • Om du väljer Minipaketet behåller lägenheten sin HLU-status och du kan därmed välja när ytskikten ska renoveras.