Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.

Sigtuna stadsängar

sigtuna_stadsangar
sigtuna_stadsangar8
sigtuna_stadsangar3
Utbyggnadsordning

Här gror en helt ny stadsdel

Sigtuna stadsängar är en helt ny stadsdel som planeras norr om Sigtuna stad, ett unikt projekt där SigtunaHem äger mark och planerar att bygga nya hyresrätter – morgondagens stadsdel på invånarnas villkor.

Projektering för SigtunaHems första kvarter i stadsdelen pågår i samarbete med Wingårdhs arkitekter och Boetten Bygg AB.

Etapp 1

SigtunaHems första kvarter, 1:13, fyra byggnader.
Byggstart: September 2017
Inflyttning: Från hösten 2018

Etapp 2

SigtunaHems andra kvarter, antal byggnader ej fastställt
Byggstart: Preliminärt 2019
Inflyttning: Ej fastställt

Du kan anmäla intresse för nyproducerade lägenheter sex månader innan inflyttning, då lägenheterna publiceras på hemsidan. Du måste först registrera dig och aktivera dig i vår intressebank.

 

Läs mer om Sigtuna stadsängar

”Sigtuna stadsängar – var med och påverka”
”Klart för SigtunaHems första kvarter”
”SigtunaHem anlitar Wingårdhs”
”Tre arkitekter ritar vårt nya kvarter”
”Detaljplan klar för Sigtuna stadsängar”
”SigtunaHem och NCC boende planerar ny stadsdel – Sigtuna stadsängar”

 

Utskrift

Projektledare SigtunaHem

Endre Barat
endre.barat@sigtunahem.se