Cykla till Kanarieöarna

Sigtunabor har hela världen som lekplats

Logga in
Norra Sigtuna stad

SigtunaHem och NCC boende planerar för Sigtuna stadsängar

SigtunaHem och NCC boende har bildat ett gemensamt bolag för den fortsatta exploateringen av området norr om Sigtuna stad, Sigtuna stadsängar. Avsikten är att området ska utgöra en ny stadsdel med småskalig karaktär och attraktiv gestaltning, som tar tillvara på platsens kvaliteter och möjliggör en utveckling och förlängning av Sigtuna stad. Inriktningen är att stadsdelen […]

Senaste nytt