Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.

Om SigtunaHem

boendemedomtanke

Boende med omtanke

SigtunaHem, är ett värdegrundsbaserat serviceföretag som äger och förvaltar 4 700 lägenheter med hyresrätt i Sigtuna kommun. Vår främsta uppgift är att utveckla trygga och trivsamma boendemiljöer med hög servicegrad.
Vår verksamhet kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Vi bidrar till samhällsbyggandet genom att skapa nya bostäder för alla, och vi bygger om med stor valfrihet för att möta olika hyresgästers förväntningar.

Vår vision sammanfattas med orden – Sveriges mest nöjda hyresgäster. Till våra 9 000 hyresgästers tjänst står ett 80-tal kompetenta och engagerade medarbetare. Vårt löfte – boende med omtanke genom engagerat värdskap.