Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.

Kontakt

Kundservice

SigtunaHems Kundservice

Öppettider

VINTERTID
(september-april)
Måndag–onsdag, kl. 8–16
Torsdag, kl. 10–18.30
Fredag, kl. 8–14

SOMMARTID
(maj-augusti)

Måndag–onsdag, kl. 8–16
Torsdag, kl. 10–18
Fredag, kl. 8–14

 

sarskilda_oppettider

 

Vid akuta ärenden utanför kontorstid,
kontakta
Bravida fastighetsjour, 020-212 112

 

journummer_lila

 

AB SigtunaHem

Besöksadress: Stationsgatan 6A, 195 40 Märsta
Postadress: Box 509, 195 25 Märsta
Telefon: 08-591 796 00
Mejl: info@sigtunahem.se
Fax: 08-591 117 40
Bankgiro: 233-9075
Plusgiro: 369544-2

 

kundsynpunkter_lila