Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

Kontakt

SigtunaHems Kundservice

Öppettider

Måndag–onsdag, kl. 8–16
Torsdag, kl. 10–18.30*
Fredag, kl. 8–14

* 1 maj–31 augusti stänger SigtunaHem klockan 18.00 på torsdagar.

sarskilda_oppettider

Vid akuta ärenden utanför kontorstid,
kontakta
Bravida fastighetsjour, 020-212 112

 

AB SigtunaHem

Besöksadress: Stationsgatan 6A, 195 40 Märsta
Postadress: Box 509, 195 25 Märsta
Telefon: 08-591 796 00
Mejl: info@sigtunahem.se
Fax: 08-591 117 40
Bankgiro: 233-9075
Plusgiro: 369544-2

 

kundsynpunkter

 

Vi på SigtunaHem vet att kundsynpunkter är en ovärderlig källa till verksamhetsutveckling. Det är en förutsättning för att nå vår vision, Sveriges mest nöjda hyresgäster.

Klagomål eller förbättringsförslag hjälper oss att förbättra vår verksamhet och vill veta vad just du tycker!