Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

Kontakt

SigtunaHems Kundservice

Öppettider

Måndag–onsdag, kl. 8–16
Torsdag, kl. 10–18.30*
Fredag, kl. 8–14

* 1 maj–31 augusti stänger SigtunaHem klockan 18.00 på torsdagar.

 

sarskilda_oppettider

 

Vid akuta ärenden utanför kontorstid,
kontakta
Bravida fastighetsjour, 020-212 112

 

journummer

 

AB SigtunaHem

Besöksadress: Stationsgatan 6A, 195 40 Märsta
Postadress: Box 509, 195 25 Märsta
Telefon: 08-591 796 00
Mejl: info@sigtunahem.se
Fax: 08-591 117 40
Bankgiro: 233-9075
Plusgiro: 369544-2

 

kundsynpunkter