Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

Kontakt

Våra kontaktuppgifter

Telefon: 08 – 591 796 00
E-post: info@sigtunahem.se
Besöksadress: Stationsgatan 6A, 195 40 Märsta
Postadress: AB SigtunaHem, Box 509, 195 25 Märsta
Fax: 08-591 117 40
Organisationsnummer: 556059-5356

______________________________________________________

Våra öppettider

Måndag–onsdag, kl. 8–16
Torsdag, kl. 10–18.30*
Fredag, kl. 8–14

* 1 maj–31 augusti stänger SigtunaHem klockan 18.00 på torsdagar.

______________________________________________________

Fastighetsjour (akuta fel i lägenheten när SigtunaHem har stängt)
Telefon: 08 – 591 796 90


kundsynpunkter

Vi på SigtunaHem vet att kundsynpunkter är en ovärderlig källa till verksamhetsutveckling. Det är en förutsättning för att nå vår vision, Sveriges mest nöjda hyresgäster.

Klagomål eller förbättringsförslag hjälper oss att förbättra vår verksamhet och vill veta vad just du tycker!