Grundkrav för att hyra bostad

Grundkrav

För att bli aktuell som hyresgäst hos oss måste du uppfylla följande grundkrav:

Du ska ha fyllt 18 år.
Du ska ha goda referenser från tidigare hyresvärd.
Du ska ha god ekonomi.
Du får inte ha oreglerad skuld.
Du får inte ha fått någon betalningsanmärkning under de senaste sex månaderna.

 

Ekonomi

Det är viktigt att säkerställa att varje hyresgäst kan betala hyran.

Med god ekonomi menas att du har en inkomst som är tillräcklig för att klara av att betala hyran. Inkomsten ska kunna styrkas.

Med inkomst menas lön, a-kassa, sjukersättning, pension, inkomst av kapital, studiemedel, aktivitetsersättning, försörjningsstöd styrkt från Sigtuna kommun, underhållsbidrag/stöd, bostadsbidrag/bostadstillägg, föräldrapenning, barnbidrag eller på annat sätt styrkt betalningsförmåga.

När hyran är betald ska den sökande ha ett bestämt belopp kvar. Detta belopp baseras på Kronofogdens normalbelopp.

Kronofogdens normalbelopp 2020
5 002 kronor för en ensamstående vuxen
8 264 kronor för samlevande makar eller sambor
2 654 kronor för barn till och med 6 år
3 055 kronor för barn 7 år eller äldre

 

Uthyrning

Alla våra lägenheter hyrs från 1 september 2020 ut via Sigtuna Bostadsförmedling.

För att kunna få en lägenhet hos SigtunaHem måste du vara registrerad och stå i bostadskön hos Sigtuna Bostadsförmedling.

Sigtuna Bostadsförmedling