Farligt avfall

Släng aldrig i soporna

Farligt avfall är avfall som är farligt för människa och/eller miljön. För att nå regeringens miljömål om en giftri miljö ska farligt avfall aldrig slängas i soporna eller hällas i avloppet.

Farligt avfall lämnas på Återvinningscentralen (ÅVC) Voltgatan 27 eller till Returbilen där kunnig personal tar hand om avfallet på rätt sätt.

Exempel:

  • Kemikalier
  • Brandsläckare
  • Färgrester/linolja
  • Limrester
  • Hårfärgning/toning
  • Nagellack m.m.

 

När du lämnar farligt avfall

Behåll farligt avfall i originalförpackningar eller märk förpackningen så att det syns vad som är i.

Blanda aldrig olika sorters farligt avfall.

Kontrollera att förpackningarna är hela och förslutna.

Här lämnas farligt avfall

Miljöstation på Återvinningscentralen, Voltgatan 27 i Märsta.

Returbilen som kommer till Märsta, Tingvalla och Valsta fyra gånger om året enligt fasta körscheman. Här kan du lämna grovavfall, farligt avfall och elektronik.

Körschema för Returbilen

Ämnen som kan finnas i farligt avfall

Många gifter från farligt avfall försvinner aldrig utan lagras i jorden vi odlar, i vattnet vi dricker och i våra kroppar. Även mycket små mängder kan göra stor skada på vår miljö.

Kvicksilver

Äldre termometrar, vissa batterier, lysrör, lågenergilampor och en del elektriska produkter innehåller kvick- silver.

Kvicksilver är ett av de farligaste miljögifterna som finns. Hos människor kan det skada centrala nervsystemet och njurarna. En tesked kvicksilver räcker för att förgifta en medelstor svensk sjö. Kvicksilver lagras i kroppen både hos människor och djur och kan även skada ofödda foster.

Bly och kadmium

Flera andra metaller, exempelvis bly och kadmium från elavfall och batterier, stannar också kvar länge om de hamnar i naturen. De kan ge njurskador, skador på skelettet, försämrad inlärningsförmåga, sämre mörker- seende, blodbrist och störningar i nervsystemet.

Kemikalier och lösningsmedel

Kemikalier som finns i rengöringsmedel, tändvätska och bekämpningsmedel kan bland annat ge cancer och påverka arvsmassan och djurs och människors förmåga att fortplanta oss. Små mängder kan ge allvarliga skador.

Lösningsmedel finns bland annat i färg och lack. De kan vara giftiga och orsaka minnesstörningar, retlighet och cancer. Oftast är de också brandfarliga.

Läkemedel

Läkemedel klassas också som farligt avfall och skall lämnas in till apoteken. Apoteken tillhandahåller med specialpåsar.

Leta efter miljövänliga alternativ. För att minska mängden farligt avfall kan du i första hand FÖRSÖKA UNDVIKA att köpa och använda miljö- farliga produkter.

Titta efter miljömärkta produkter och fråga i affären efter miljöanpassade alternativ nästa gång du handlar. Undvik att köpa produkter som är märkta med farosymboler.