Besiktning

Tack för din tid hos oss!

Du har valt att gå vidare i din boendekarriär och vi tackar dig för den tid du varit hyresgäst hos oss på SigtunaHem samtidigt som vi önskar dig lycka till i ditt nya boende.

Vi hoppas att få återse dig igen hos oss som hyresgäst.

Säga upp lägenheten skriftligt

Du måste alltid säga upp ditt hyresavtal skriftligt. Uppsägningstiden inleds vid månadsskiftet efter att uppsägningen inkommit till oss. Uppsägningstiden är normalt tre månader. Din uppsägningstid framgår av hyresavtalet.

Tänk på att även fordonsplats/er och/eller förråd sägs upp med automatik vid uppsägning av lägenhet.

Vid uppsägning ska id-handlingar uppvisas.

Besiktning av lägenheten

Samtidigt som du säger upp lägenheten bokar du ett datum för besiktning i Kundservice. Vårt mål är att genomföra besiktningen så snabbt som möjligt efter uppsägningen.

Vi råder dig att närvara under besiktningen för att undvika missförstånd och oklarheter i bedömningen av lägenhetens skick och bruk.

Tänk på att all utrustning som tillhör lägenheten – som till exempel dörrar, hatthyllor, gardinbeslag eller digital- boxar – måste finnas i lägenheten vid besiktningen.

Parkettgolv och golv i badrum och kök får inte vara dolda av heltäckande mattor.

Vid skador eller onormalt högt slitage på lägenheten kan du bli ersättningsskyldig.

Dolda fel eller fel som uppkommer efter besiktningen ska meddelas till besiktningsman på SigtunaHem för att undvika ersättningskrav.

Om du fått bruksanvisningar och/eller skötselanvisningar för lägenhetsutrustning lämnas dessa i lägenheten till nästa hyresgäst.

Visning av lägenheten

Du är ansvarig att visa din lägenhet för de sökanden som vi erbjuder lägenheten. Vanligtvis sker visning efter att anmälningstiden på hemsidan gått ut eller enligt överenskommelse mellan dig och oss, från det du sagt upp lägenheten.

Lägenheter publiceras löpande och du får ett meddelande via sms eller mejl när vi har skickat ut erbjudande om visning.

Vi skickar erbjudanden till femton intressenter och de har en vecka på sig att titta på lägenheten samt ge oss ett svar om de är intresserade eller inte.

Det är av stor vikt att de som är intresserade av lägenhe- ten får möjlighet att se den innan de bestämmer sig.

Det är du och intressenterna som kommer överens om tid för visning. Det går bra att samla ihop de som är intresserade till ett visningstillfälle veckan som är avsedd för visning.

Avflyttning

Avflyttning sker den första i månaden senast klockan 12. Om den första infaller på en lördag, söndag eller annan helgdag sker avflyttningen den första vardagen i månaden. Se din uppsägningsbekräftelse.

Tidigare avflyttning

Om du planerar att flytta tidigare, kan vi uppge det vid publiceringen av lägenheten på hemsidan.

Om hyresgästen, som av oss är tilldelad lägenheten, är intresserad av en tidigare inflytt, ska hyresavtal skrivas minst en månad innan.

Parkering vid flytt

Vid användning av bil inom bostadsområdet vid flytttill- fället krävs ett speciellt parkeringstillstånd. Detta finns att hämta på Kundservice, Stationsgatan 6A, Märsta.

Parkeringstillståndet gäller utanför porten endast för av- och pålastning.

Inlämning av nycklar

Samtliga nycklar inklusive kopior, taggar och tvättlås samt nycklar till garage, el-stolpe, förråd och postboxar om detta har funnits, ska avflyttningsdagen lämnas till Kundservice, Stationsgatan 6A, Märsta senast klockan 12.

Slutar avtalet att gälla på en lördag, söndag eller annan helgdag sker inlämning av nycklar första vardagen i månaden.

Om inte samtliga nycklar som kvitterats ut lämnas in kan du bli skyldig att betala vad det kostar för SigtunaHem att byta lås. Gäller alla typer av nycklar.

Ta med dig allt

När du flyttar måste du ta med dig alla dina tillhörighe- ter som finns i lägenheten, men också de saker som du förvarat i förråd, garage och på balkong/uteplats.

Städning

Lägenheten ska vara i bra skick när du flyttar. Var därför noggrann när du städar – nästa hyresgäst ska kunna flytta in utan ytterligare städning.

Alla utrymmen som hör till lägenheten måste städas, inklusive balkong, förråd och eventuellt garage.

Om städningen inte uppfyller våra krav kan du bli skyldig att betala vad det kostar att ta in en städfirma.

Du som avflyttande hyresgäst kontaktas inte för att vara med på städbesiktningen då du inte har giltigt hyresavtal kvar på lägenheten och därför inte heller har möjlighet att åtgärda eventuella brister.

Checklista flyttstädning

El

Gällande ditt elabonnemang kontakta Vattenfall och din elleverantör för mer information.

Är det Veni Metering (tidigare Eneas) som levererar din el är det SigtunaHem som säger upp elavtalet. Se avtalsvillkor på hyresavtalet.

Telefoni och internet

Du måste själv anmäla flytt och kontakta dina leverantörer för att flytta med dig abonnemang för telefoni och internet.

Adressändring

För att posten ska komma till din nya adress är det viktigt att du gör en flyttanmälan i god tid, minst fem arbetsdagar före flytten.

Du gör din anmälan till Adressändring, 0771-97 98 99 eller via deras hemsida:

adressandring.se

Tänk också på att ändra din folkbokföringsadress hos skatteverket.

Skatteverket – folkbokföring