Besiktning

Så går en besiktning till

När du ska flytta så gör vi en besiktning av din lägenhet. Under besiktningen bedöms ytskikt som tapter, golv, luckor, dörrar, vitvaror med mera.

Vi råder dig att närvara under besiktningen för att undvika missförstånd och oklarheter i bedömningen av lägenhetens skick och bruk.

Besiktningen tar cirka en till två timmar beroende på hur stor lägenheten är.

Parkettgolv och golv i badrum och kök får inte vara dolda av heltäckande mattor vid besiktningen.

Vid vissa fall kan möbler flyttas på vid misstanke om att en skada kan finnas bakom.

All utrustning som tillhör lägenheten – dörrar, hatthyllor, gardinbeslag, digitalbox et cetera – ska finnas i lägenheten vid besiktningen.

Har du vårdat lägenheten?

I bedömningen så kontrollerar besiktnings- personen att ”sunt förnuft” har använts och att lägenheten har vårdats på ett bra sätt.

Exempel kan vara:

Uppsättning av antalet tavlor, 3–4 märken efter taveluppsättningar anses vara normalt slitage, därefter görs en bedömning utifrån hur många, hur stora och utspridda hålen är.

Rivskador och fettfläckar räknas som åverkan.

Eftersom det är innehavaren av hyresavtalet som är ytterst ansvarig för att vårda lägenheten tas ingen hänsyn till om skador är gjorda av barn och husdjur.

Så bedöms slitage

I bedömningen av slitage så tas hänsyn till hur gamla tapeter och golv är, samt hur många hyresgäster som bott i lägenheten under tapeternas och golvens livslängd.

Vid skador eller onormalt högt slitage på lägenheten kan du bli ersättningsskyldig.

Krav på ersättning

Skyldighet ligger på dig som avflyttande hyresgäst att meddela SigtunaHem om dolda skador uppkommit efter besiktningen.

Förutsatt att inte dolda skador påträffas och att inga skador uppstår före avflyttning, samt att lägenheten med tillhörande utrymmen lämnas noggrant städat, ställs inga ytterligare krav på ersättning.

När nästa hyresgäst flyttar in

Lägenheten ska vara i bra skick när du flyttar. Var därför noggrann när du städar – nästa hyresgäst ska kunna flytta in utan ytterligare städning. Alla utrymmen som hör till lägenheten måste städas, inklusive balkong, förråd och eventuellt garage.

När hyresgästen som ska flytta in hämtar ut nycklar så rekommenderar vi denne att se över städningen samt skicket på lägenheten med tillhörande besiktningsprotokoll innan saker flyttas in.

Inflyttande hyresgäst måste inkomma med anmärkningar senast åtta dagar från inflyttning.

SigtunaHem har inte som rutin att besikta städning eller ombesikta, om inte inflyttande hyresgäst önskar så.

Brister i städning och dolda/nya skador som framkommer

Upptäcks brister i städningen eller att dolda/nya skador framkommer efter avflyttande hyresgästs flytt, så återkommer besiktningspersonen för att göra en ombesiktning av lägenheten.

Avflyttad hyresgäst kontaktas inte för att vara med på om- eller städbesiktningen då denne inte har giltigt hyresavtal kvar på lägenheten och därför inte heller har möjlighet att åtgärda eventuella brister.

Om det blir kostnader för undermålig städning eller att det uppkommit nya skador så dokumenteras detta med foto och eventuell faktura skickas till avflyttad hyresgäst.

Vid lägenhetsbyte

Vid lägenhetsbyte där bytande parter byter lägenheter innan kontraktet börjar gälla, frånsäger sig SigtunaHem sitt ansvar gällande städning och nya anmärkningar.

Samma sak gäller där hyresgäster gör egen överrenskommelse om tidigare inflytt.

Ta med dig dina saker…

När du flyttar måste du ta med dig alla dina tillhörigheter som finns i lägenheten, men också de saker som du förvarat i förråd, garage och på balkong/uteplats.

… men lämna

Om du fått bruksanvisningar och/eller skötsel- anvisningar för lägenhetsutrustning lämnas dessa i lägenheten till nästa hyresgäst.

Egen diskmaskin

Om du haft en egen diskmaskin som du nu ska ta med dig när du flyttar, så är det viktigt att du pluggar vattenröret innan. Eftersom det är tryck på vattnet i röret så räcker det inte med att bara stänga av kranen.

Om rör står och läcker i samband med flytt, och det är ett glapp på några dagar mellan in- och utflyttning, så kan det uppstå mycket stora skador när vatten läcker genom väggar och golv.

Är du osäker, gör en serviceanmälan, så kan våra bovärdar hjälpa dig att plugga vattenröret.

(Ladda ned och spara infoblad om besiktning)