Bostadsanpassning

Stöd för att kunna bo kvar

Så här söker du

Om du har funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom så kan du få olika typer av stöd för att kunna bo kvar i din lägenhet.

Du kan bland annat ansöka om bostadsanpassning.

Det är Sigtuna kommun som fattar beslut om stöd i form av bostadsanpassning, och det är du själv som hyresgäst som beställer, äger och ansvarar för de anpassningar som utförs.

Innan Sigtuna kommun kan bevilja bostadsanpassning så ska vi som hyresvärd godkänna bostadsanpassningen av din lägenhet.

Börja med att ladda ned blanketten ”Medgivande fastighetsägare hyresrätt”:

Medgivandeblankett

Fyll i blanketten och var noga med att så exakt och detaljerat som möjligt ange vilka åtgärder och anpassningar som du vill göra.

Skicka i den ifyllda blanketten till oss på SigtunaHem med post, eller lämna in den i Kundservice.

Om din ansökan godkänns av oss så skickas den vidare till Sigtuna kommuns bostadsanpassningsenhet för vidare handläggning. Det är också dit som du ska vända dig för ett slutgiltigt besked.