Brandskydd

Så arbetar vi med brandskydd

Brandvarnare i alla lägenheter

Alla Sigtunahems lägenheter är utrustade med brandvarnare. De brandvarnare vi sätter upp drivs med batterier som ska räcka i upp till tio år.

Provning och skötsel

Prova brandvarnaren regelbundet, helst varje vecka till exempel i samband med städning, genom att hålla testknappen intryckt minst 20 sekunder. Testknappen testar endast batteriet, ljudsignalen och viss del av elektroniken. Därför bör även funktionen emellanåt testas genom att blåsa rök från ett ljus eller en tändsticka mot varnaren. Larmsignalen är en skarp snabb pulserande signal. Varnaren larmar så länge testknappen hålls intryckt, eller så länge det finns rök i varnaren.

OBS! Vid oönskade larm tryck på den röda ”pausknappen”.

Utvändigt avtorkas varnaren emellanåt med en lätt fuktad dammtrasa samt dammsuges med en mjuk borste.

Testknapp

Under testknappen sitter en röd lampa som blinkar en till två gånger per minut. Denna visar att batteriet fungerar.

Batterivarning

Varnaren har ett inbyggt ej utbytbart batteri som varar i upp till 10 år. Cirka en månad innan batteriet är helt slut, ger varnaren ifrån sig korta ljudstötar, med ungefär en halv minuts mellanrum. Då är det dags att byta brandvarnaren. Varnaren fungerar dock normalt under denna tid.

Ställ inget brännbart i trapphuset

Trapphuset är en viktig utrymningsväg. En brand där kan få svåra konsekvenser. Därför måste det hållas rent från brännbart material som barnvagnar, tidningar och kartonger.

Håll vind, källare och garage låsta

Låsta dörrar minskar risken för anlagda bränder.

Blockera inte trapphuset

Framkomligheten får inte hindras. Trapphuset är din väg ut och räddningstjänstens väg in om det brinner. Även ambulanspersonal med bår måste kunna komma fram.

Stäng in branden!

Brinner det i din lägenhet – ta dig ut och stäng lägenhetsdörren efter dig. Då sprider sig inte branden och den giftiga röken ut i trapphuset lika fort.

Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus!

Brinner det hos någon annan och trapphuset är rökfyllt – stanna i din lägenhet! Larma 112. Räddningstjänsten hjälper dig ut.


Släck

En informationsfilm från Brandskyddsmyndigheten om hur du gör om olyckan är framme.

MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Brandsäkra dig