Lägenhetsbyte

Så här gör du

Om du vill byta din lägenhet och själv har hittat någon att byta med så måste bytet godkännas av oss på SigtunaHem.

Alla som har ett förstahandskontrakt har rättigheten att byta sin lägenhet. Du kan dock endast byta mot en annan hyresrätt.

Förutsättningen för ett bostadsbyte är att du avstår från din nuvarande hyresrätt i syfte att skaffa en annan hyresrätt.

Vår grundregel är att du ska ha bott i lägenheten i minst två år för att vi ska godkänna bytet.

Enligt hyreslagen ska du vid ett byte som hyresgäst visa att du har synnerliga skäl. Ett synnerligt skäl kan exempelvis vara tillskott till familjen eller att ett barn flyttar ut och ni känner att ni behöver en mindre lägenhet.

För att SigtunaHem ska godkänna bostadsbytet krävs det att den du vill byta med klarar av att betala hyran och inte har misskött tidigare boende.

Vi granskar den som ska byta på samma sätt som vi granskar ny hyresgäst.

Har du hittat en bytespartner som du kommit överens?

Du hittar en digital blankett för lägenhetsbyte på Mina sidor.

Från det att du lämnat in en fullständig ansökan om lägenhetsbyte kan bytet tidigast ske i det månadsskiftet som infaller om tre månader.