Snöröjning

Vi är redo att rycka ut

Snöjouren i Sigtunahem är väl förberedd inför att den första snön ska komma. Under perioden 1 november till och med 31 mars har SigtunaHem beredskap för snöjour.

Varje natt är en person hos entreprenören ansvarig för att kontrollera om snöjouren behöver ringas ut. Därefter görs stickkontroller dagligen från entreprenören och SigtunaHems egna personal för att kvalitetssäkra snöröjningen och halkbekämpningen.

SigtunaHem ansvarar för att ploga och sanda gång- och bilvägar samt p-däck. När det gäller parkeringsplatser plogas besöks- och handikapparkeringar. Hyresgästen har själv ansvar för att skotta sin parkeringsplats samt 50 centimeter runt omkring den. Detta gäller även framför garage där hyresgästen ansvarar för att skotta 50 centimeter utanför garaget.

Snöröjningsprioritering görs från snöfall till snöfall dock gäller nedanstående prioriteringar som grund:

• Som 1:a prioritet röjs alla bostadsområden och stora vägar.
• Som 2:a prioritet snöröjs parkeringsytor (ej förhyrda parkeringsplatser).

Vi planerar vårt arbete utifrån SMHIs väderprognoser och ska det till exempel snöa i fyra hela dagar, måste prioriteringar göras utifrån detta. Ett snöfall innebär inte enbart att röja snö utan även sandning och grusning.

Prioritering vid längre snöfall görs utifrån mängd, kyla, behov av sandning och arbetstid. Snöröjarna får arbeta i 13 timmar, men måste därefter vila i 11 timmar innan de kan gå ut igen. Om prognosen säger att det ska snöa flera dygn i sträck så prioriteras arbetet så att sandning och grusning kan ske inom ramen för arbetstiden.

Att snöröja SigtunaHems bestånd tar cirka elva timmar för åtta maskiner. Arbetet påbörjas runt klockan 04 på morgonen beroende på hur snöfallet ser ut.

Närmast portar och i trappor kommer inte snöröjningsmaskinerna åt utan där handskottar och sandar områdespersonalen. Handskottning utanför portar utförs under ordinarie arbetstid mellan klockan 07–16.

Snöjouren utförs av Sodexo och andra kontrakterade entreprenörer.

Förhyrda parkeringsplatser

Den som hyr en parkeringsplats ansvarar själv för att snöröja sin egen plats. Det gäller även framför garage.

Vi rekommenderar att snöröjningen görs snarast möjligt efter snöfall. Risken minskar för att snön smälter för att sedan frysa på igen och bli is.

På grund av risken för att skada parkerade bilar kan vi inte snöröja själva parkeringsytorna. Att det är hyresgästen själv som ansvarar för att röja sin egen plats framgår tydligt av hyresavtalet.

Motorvärmekablar

Vi vill också påminna om att motorvärmarkablar får inte lämnas kvar i uttaget då bilen lämnat platsen, eftersom det kan innebära att personer eller djur kan komma åt den strömförande kabeln. De får inte dras så att de ligger på körbanor.

Besöksparkeringar

Besöksparkeringar kan vid kraftigt nedfall användas som snöupplag under kortare tid, då det inte finns annan plats för snöupplag. Dessa upplag rensas dock från snö då tillfälle ges.

Personalen har utbildning

Personal som snöröjer har gått de obligatoriska kurserna: Säkerhet på väg och Säkerhet handhavande i maskiner. Allt för att göra det tryggt och säkert för dig som hyresgäst.

 

VINTERTIPS! Köp en snöskyffel i god tid, snöskyfflar har en tendens att ta slut. Ha också en liten hink i backluckan och ta gärna grus och sand från våra sandlådor som finns placerade i bostadsområdet.