Uteplats & balkong

Så sköter du ditt uterum

Om du bor i markplan har du förmånen att använda en bit av
SigtunaHems mark för eget bruk. Här nedan följer riktlinjer för
dig som har tillgång till en uteplats och eller en balkong.

Generellt är det av stor vikt att din uteplats är välvårdad och upplevs trevlig. Precis som det gäller att vårda din lägenhet, gäller samma sak för din uteplats. För uteplatsen handlar det om att hålla rent och snyggt, klippa gräs, beskära buskar och häckar samt underhålla eventuella staket, trädäck, plattytor och plank.

Uteplatsen får inte användas som förråd eller som en extra förvaringsyta.

Det är du som hyresgäst som ansvarar för ytan som är inhägnad samt en halvmeter av området utanför tomtgränsen.

Inom den ytan ingår det att du som hyresgäst:

 • håller rent från smuts och skräp
 • håller rent från föremål som inte hör hemma på en
  uteplats
 • klipper och gödslar gräsmattan vid behov
 • beskär buskar/häckar så de uppfyller SigtunaHems
  krav.
 • rensa ogräs i planterade och hårdgjorda ytor
 • ser till att ytskiktet är i god kondition.

Följande åtgärder är tillåtna men måste återställas vid flytt:

anlägga rabatter/grönsaksland

ha studsmatta innanför inhägnat område

ha pool innanför inhägnat område.

Vi tillåter poolstorlekar upp till 500 liter vatten.

Poolkanten får max vara 20 cm hög och poolen måste
stå på mark som tillhör lägenheten. Tömning ska ske på
ett sätt som inte riskerar skador på kringliggande mark
eller fastigheter. Som ägare av en pool är du ansvarig för
att det inte händer någon olycka.

 

Övriga gemensamma ytor sköts av vår entreprenör. Om du tycker att de gemensamma ytorna inte sköts ordentligt, kan du
göra en serviceanmälan antingen via Mina sidor eller kontakta Kundservice.

Om du vill göra en förändring av uteplatsen är det viktigt att du tar kontakt med oss på SigtunaHem innan du påbörjar arbetet. Se mer information på nästa sida. Här nedan följer några riktlinjer.

Att tänka på generellt

Ytan som tas i anspråk får max vara sex (6) meter ut från fasad och längsmed din lägenhet. Ytan kan dock variera på grund av områdets naturliga avgränsningar. En naturlig avgränsning kan vara en skogslinje, en gångväg, en häck med mera.

För att skapa ett helhetsintryck för området är det viktigt att vid val av material, form och färgsättning följa övrig bebyggelse. För rådgivning kontakta SigtunaHem.

Tänk på att du som hyresgäst är ansvarig att återställa uteplatsen till ursprungligt skick vid avflytt om inget annat har överenskommits.

Staket

 • Staket får ha en maxhöjd på 110 cm.
 • Formspråk och materialval ska vara i enlighet med
  området i övrigt, se principskisser på sigtunahem.
  se/uteplats.

Vindskydd och spaljeer

 • Får ha en maxhöjd på 180 centimeter.
 • Får sticka ut max 200 centimeter från fasaden.

Hårdgjorda ytor med sten och trall

 • Ytan får inte löpa ut mer än 3,6 meter från fasaden.
 • Ytan får inte vara bredare än lägenheten.

Vid byggnation av trädäck

 • Måste ligga fem (5) centimeter under färdig golvhöjd.
 • Max 50 centimeter högt (gäller tomter som lutar).

Det är inte tillåtet att

 • förankra i bygganden/fasaden
 • bygga en fast takkonstruktion
 • bygga utan avtal med SigtunaHem.

Ansök om lov

Ansöka om lov – gör så här

Besök eller kontakta Kundservice via 08–591 796 00 eller info@sigtunahem.se för mer information.

Balkong

Balkongen är ditt förlängda vardagsrum och här ska du som bor trivas och känna att du vill och kan vara. Men tänk på att du ska ta hänsyns till dina grannar, därför är det viktigt att hålla ordning på din balkong.

 • På balkongen får du ha utemöbler avsedda att stå utomhus.
 • Du får gärna grilla med en elgrill. Det är inte tillåtet att använda kol eller gasolgrill på balkongen då det är en brandrisk.
 • Det är inte tillåtet att använda balkongen som skafferi, inte heller ställa ut kyl eller frys för att förvara mat i.
 • Det är inte tillåtet att använda balkongen som förråd eller extra förvaringsyta.

Utveckla din balkong

 • Du får lägga trall, men den ska tas bort från balkongen när du flyttar.
 • Det är tillåtet att sätta upp ett vindskydd, men du får absolut inte fästa något i husets fasad.
 • Det behövs inget avtal för att göra detta då det inte påverkar på samma sätt som förändringar på en uteplats.