Uteplats

Så sköter du din uteplats

Om du bor i markplan har du förmånen att använda en bit av SigtunaHems mark för eget bruk. Här nedan följer riktlinjer för dig som har tillgång till en uteplats.

Generellt är det av stor vikt att din uteplats är välvårdad och upplevs trevlig. Precis som det gäller att vårda din lägenhet, gäller samma sak för din uteplats. Det handlar om att hålla rent och snyggt, klippa gräs, beskära buskar och häckar samt underhålla eventuella staket, trädäck, plattytor och plank.

Uteplatsen får inte användas som förråd eller som en extra förvaringsyta.

Det är du som hyresgäst som ansvarar för ytan som är inhägnad samt en halvmeter av området utanför tomtgränsen.

Inom den ytan ingår det att du som hyresgäst:

  • håller rent från smuts och skräp
  • håller rent från föremål som inte hör hemma på en uteplats
  • klipper och gödslar gräsmattan vid behov
  • beskär buskar/häckar så de uppfyller SigtunaHems krav.
  • rensa ogräs i planterade och hårdgjorda ytor
  • ser till att ytskiktet är i god kondition.

Tillåtet

Detta får du göra med din uteplats (observera att åtgärderna måste återställas vid flytt):

  • anlägga rabatter/grönsaksland
  • ha studsmatta innanför inhägnat område
  • ha pool innanför inhägnat område.

OBS! Vi tillåter poolstorlekar upp till 500 liter vatten. Poolkanten får max vara 20 cm hög och poolen måste stå
på mark som tillhör lägenheten. Tömning ska ske på ett sätt som inte riskerar skador på kringliggande mark eller
fastigheter. Som ägare av en pool är du ansvarig för att det inte händer någon olycka.

Övriga gemensamma ytor

Gemensamma markytor utanför uteplatserna sköts av vår entreprenör. Om du tycker att de gemensamma ytorna inte sköts ordentligt, kan du göra en serviceanmälan.