Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

El

Så här hanterar du ditt el-abonnemang

Vattenfall och Eneas Energy är SigtunaHems el-leverantörer. Så här hanterar du din hushålls-el hos SigtunaHem.

När du flyttar in

El från Vattenfall

För inkoppling av el ring Vattenfall senast fem dagar innan inflyttning.

Vattenfall, telefon: 020-82 00 00

När du flyttar från oss

Har du haft elleverans från Vattenfall glöm inte bort att avsluta ditt gamla abonnemang i bostaden som du bott i (senast tio dagar innan du flyttar ut), så slipper du obehagliga överraskningar som dubbelfakturering från ditt elbolag.

Vattenfall, telefon: 020-82 00 00

 

Vattenfall_flyttrutiner_300

 

I vissa av våra fastigheter (se nedan) är det Eneas Energy som levererar el. Sigtunahem anmäler din flyttning till Eneas.

Hyresgäster på följande adresser har Eneas som leverantör:

  • Södergatan 8
  • Stationsgatan 8
  • Södergatan 25
  • Södergatan 41-55
  • Marmorvägen 1-29
  • Glimmervägen 1-11
  • Karin Hansdottersväg
  • Plommonvägen
  • Körsbärsvägen
  • Sleipnergatan 31-49

Har du haft Eneas Energy sägs avtalet upp i samband med att du säger upp din lägenhet.

Sammätning av el – Eneas Energy AB

Eneas Energy AB har ansvaret för elnätet i ett antal av Sigtunahems fastigheter och leveransen av hushållsel – gäller endast adresserna i rutan nedan till höger.

Vad är sammätning och vad är Eneas roll
I en fastighet betalar vanligen alla hyresgäster nätavgift till den lokala nätleverantören för varje enskild anläggning. Idén bakom sammätning är att ge fastighetsägaren möjlighet att debitera hyresgästerna efter deras verkliga förbrukning av energi. Hyresgästerna tillsammans kan agera som en kund gentemot nätleverantören och därigenom reducera nätavgiften till de enskilda hyresgästerna vilket subventionerar installationskostnaderna för anläggningen.

Eneas produkt har under ett antal år anpassats efter kundernas behov. Framgången baseras på en välutvecklad lösning som ger fördelar både för fastighetsägare/förvaltare och deras hyresgäster, för nätägaren och energileverantörerna.

För mer information se Sigtunahems kundportal hos Eneas:

eneas_logo