Parkering

Parkeringsplatser

I våra bostadsområden finns möjlighet att hyra parkeringsplatser. På vissa platser finns det uttag för motorvärmare. I en del områden finns också varm- och kallgarage separat eller i länga och i vissa områden finns också garage till motorcykel.

Priser (gäller från och med 1 januari 2020)
P-plats 230 kronor per månad
P-plats med eluttag 375 kronor per månad
Carport 500 kronor per månad
Kall- eller varmgarage, 440–1 100 kronor per månad

Moms kan i vissa fall tillkomma. Läs mer om regler för moms vid hyra av parkeringsplats på skatteverket.se.

Ny intressent

Du måste vara hyresgäst hos SigtunaHem för att kunna hyra en parkeringsplats. Garageplatser hyrs ut till boende på adresser som är direkt kopplade till garagen. Parkeringsplatser kan hyras ut till boende i närliggande områden.

Extern uthyrning erbjuds endast för parkeringsplatser på Norrbackavägen, och även där har SigtunaHems hyresgäster förtur.

Aktivera dig som sökande

Som hyresgäst hos SigtunaHem loggar du in på Mina Sidor och aktiverar kön för parkeringsplatser.

Garage- och parkeringsplatser förmedlas efter poäng. Hyresgäster som bor i området har förtur (förutsatt att de inte redan har kontrakt på parkeringsplats, generellt gäller tumregeln en p-plats per hushåll). Distribution till övriga sökande sker efter tillgång.

För mer information om parkeringsplatser samt tillgång och efterfrågan, kontakta Kundservice.

Uppsägning av parkeringsplats

Din uppsägningstid är tre kalendermånader. Om du har ett bostadsavtal hos oss och säger upp ditt avtal kommer parkeringen att sägas upp i samband med detta. Flyttar du till en ny lägenhet hos oss som ligger inom samma område kan du behålla din plats.

Regler för garageplatser och parkeringar

Parkeringsplatser ska endast användas som uppställningsplats för personbilar. Det är inte tillåtet att använda fordonsplatser som förråd eller verkstad. Det är inte heller tillåtet att parkera skrotbilar, släp, husvagnar och lastbilar på parkeringsplatsen. Missbruk av avtalsvillkor kan leda till uppsägning.

Snöröjning

Hyresgästen svarar själv för snöröjning av parkeringsplats, gäller även framför garageport. Tänk på att dålig snöröjning framför garageport kan innebära att isen gör att den ej går att öppna.

Vad gör jag om någon har ställt sig på min parkeringsplats?

Om någon ställt sig på din plats kontaktar du Q-Park, 0771-96 90 00, som utfärdar kontrollavgift. Q-park kan även erbjuda en annan plats under en period om någon ställt sig på din plats.

Kontrollavgifter utfärdas enligt lagen Lagen om kontrollavgifter vid olovlig parkering (LKOP 1984:318). Fem stycken kontrollavgifter får utfärdas per felparkering om fordonet ej rörts från platsen. Avställd bil innebär olovlig parkering då fordonet max får parkera i 24 timmar om inget annat anges. Q-park hemställer till kommunen om flyttning av fordon (vilket innebär att det tar mellan 2–6 månader att få fordonet flyttat).