Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

Parkering

Parkeringsplatser

I våra bostadsområden finns möjlighet att hyra parkeringsplatser. På vissa platser finns det uttag för motorvärmare. I en del områden finns också varm- och kallgarage separat eller i länga och i vissa områden finns också garage till motorcykel.

Priser (gäller från och med 1 januari 2019)
P-plats 220 kronor per månad
P-plats med eluttag 360 kronor per månad
Carport 480 kronor per månad
Kall- eller varmgarage, 420–900 kronor per månad

Moms kan i vissa fall tillkomma. Läs mer om regler för moms vid hyra av parkeringsplats på skatteverket.se.

Ny intressent

Du måste vara hyresgäst hos SigtunaHem för att kunna hyra en parkeringsplats. Extern uthyrning erbjuds endast för parkeringsplatser på Norrbackavägen, och även där har SigtunaHems hyresgäster förtur. Du som är intresserad av en parkeringsplats, måste registrera och aktivera dig i kön för att kunna söka p-plats.

Registrera och aktivera dig som sökande

Om du redan är registrerad som bostadssökande loggar du in på Mina Sidor och aktiverar kön för parkeringsplatser.
Är du inte registrerad som bostadssökande väljer du ”Registrering” i menyn.

Garage- och parkeringsplatser förmedlas efter poäng. Hyresgäster som bor i området har förtur (förutsatt att de inte redan har kontrakt på parkeringsplats, generellt gäller tumregeln en p-plats per hushåll). Distribution till övriga sökande sker efter tillgång.

För mer information om parkeringsplatser samt tillgång och efterfrågan, kontakta Kundservice.

Uppsägning av parkeringsplats

Din uppsägningstid är tre kalendermånader. Om du har ett bostadsavtal hos oss och säger upp ditt avtal kommer parkeringen att sägas upp i samband med detta. Flyttar du till en ny lägenhet hos oss som ligger inom samma område kan du behålla din plats.

Regler för garageplatser och parkeringar

Parkeringsplatser ska endast användas som uppställningsplats för personbilar. Det är inte tillåtet att använda fordonsplatser som förråd eller verkstad. Det är inte heller tillåtet att parkera skrotbilar, släp, husvagnar och lastbilar på parkeringsplatsen. Missbruk av avtalsvillkor kan leda till uppsägning.

Snöröjning

Hyresgästen svarar själv för snöröjning av parkeringsplats, gäller även framför garageport. Tänk på att dålig snöröjning framför garageport kan innebära att isen gör att den ej går att öppna.

Vad gör jag om någon har ställt sig på min parkeringsplats?

Om någon ställt sig på din plats kontaktar du Q-Park, 0771-96 90 00, som utfärdar kontrollavgift. Q-park kan även erbjuda en annan plats under en period om någon ställt sig på din plats.

Kontrollavgifter utfärdas enligt lagen Lagen om kontrollavgifter vid olovlig parkering (LKOP 1984:318). Fem stycken kontrollavgifter får utfärdas per felparkering om fordonet ej rörts från platsen. Avställd bil innebär olovlig parkering då fordonet max får parkera i 24 timmar om inget annat anges. Q-park hemställer till kommunen om flyttning av fordon (vilket innebär att det tar mellan 2–6 månader att få fordonet flyttat).