Snöröjning

Vi är redo att rycka ut vid snöfall

”Snöjouren” i Sigtunahem är nu väl förberedd inför att den första snön ska komma. Under perioden 1 november till och med 31 mars har SigtunaHem beredskap för snöjour. Varje natt är en person ansvarig för att kontrollera om snöjouren behöver ringas ut.

I snöjouren ingår egna maskiner samt entreprenörer i Valsta, Rosersberg och Sigtuna.

SigtunaHem ansvarar för att ploga och sanda gång- och bilvägar samt p-däck. När det gäller parkeringsplatser plogas besöks- och handikapparkeringar.

Snöröjningsprioritering görs från snöfall till snöfall dock gäller nedanstående prioriteringar som grund:

  • Som 1:a prioritet röjs alla bostadsområden och stora vägar.
  • Som 2:a prioritet snöröjs parkeringsytor (ej förhyrda parkeringsplatser).

Vi planerar vårt arbete utifrån SMHIs väderprognoser och ska det till exempel snöa i fyra hela dagar, måste prioriteringar göras utifrån detta. Ett snöfall innebär inte enbart att röja snö utan sandning och grusning också.

Prioritering vid längre snöfall måste göras utifrån mängd, kyla, sandning och arbetstiden. Snöröjarna arbetar i 13 timmar, därefter måste vila i 11 timmar ske innan man kan gå ut igen. Det innebär om prognosen är att det ska snöa i flera dygn, så prioriteras arbetet att sandningen och grusningen kan ske inom ramen för arbetstiden.

Att snöröja SigtunaHems bestånd tar cirka elva timmar för åtta maskiner. Arbetet påbörjas runt kl 4 på morgonen beroende på hur snöfallet ser ut.

Närmast portar och i trappor kommer inte snöröjningsmaskinerna åt utan där handskottar och sandar områdespersonalen. Handskottning utanför portar börjar kl. 7 på morgonen av ordinarie personal fram till kl. 16. Det är våra markvärdar som gör detta. Funktionsröjning sker och efterhand snyggar vi till.

Snöjouren utförs av följande
SigtunaHems egen personal: Märsta och Rosersberg.
Lunda Mark och Anläggning AB: Sigtuna.
JR Förvaltning AB: Valsta.

Förhyrda parkeringsplatser
Hyr man en parkeringsplats så ansvarar varje hyresgäst själv för att snöröja respektive plats. Vilket också framgår av hyresavtalet.

Detta är bra att göra så fort snön har fallit. Risken minskar för att den smälter och sen fryser på och blir is. Nytt snöfall, mer snö som smälter och till slut blir det en omöjlighet att få bort isen. Vilket leder till problem för dig som skall parkera din bil på parkeringsplatsen.

Vi har inte möjlighet eller kan snöröja parkeringsytorna med risk att skada bilar som är parkerade bredvid. Detta framgår tydligt i ditt hyresavtal, att du själv är ansvarig för din parkeringsyta som du hyr.

Motorvärmekablar
Vi vill också påminna om att motorvärmarkablar får inte lämnas kvar i uttaget då bilen lämnat platsen, eftersom det kan innebära att personer eller djur kan komma åt den strömförande kabeln.

Besöksparkeringar
Besöksparkeringar kan vid kraftigt nedfall användas som snöupplag under kortare tid, då det inte finns annan plats för snöupplag. Dessa upplag rensas dock från snö då tillfälle ges.

Utbildning
Vår personal som snöröjer har gått de obligatoriska kurserna: Säkerhet på väg och Säkerhet handhavande i maskiner. Allt för att göra det tryggt och säkert för dig som hyresgäst.

Vårt tips inför vintern
Köp en snöskyffel nu, snöskyfflar har tendens att ta slut. Ha också en liten hink i backluckan och ta gärna grus och sand från våra sandlådor som finns placerade i bostadsområdet.