Uteplats

Skötsel av uteplatser i våra områden

Skötsel av din uteplats

 

Om du bor i markplan har du förmånen att använda en bit av SigtunaHems mark för eget bruk. Här nedan följer riktlinjer för dig som har tillgång till en uteplats.

Generellt är det av stor vikt att din uteplats är välvårdad och upplevs trevlig. Precis som det gäller att vårda din lägenhet, gäller samma sak för din uteplats. Det handlar om att hålla rent och snyggt, klippa gräs, beskära buskar och häckar samt underhålla eventuella staket, trädäck, plattytor och plank.

Uteplatser får inte användas som förråd eller som en extra förvaringsyta.

Det är du som hyresgäst som ansvarar för ytan som är inhägnad samt en halvmeter av området utanför tomtgränsen.

Inom den ytan ingår det att du som hyresgäst:

• håller rent från smuts och skräp
• håller rent från föremål som inte hör hemma på en uteplats
• klipper och gödslar gräsmattan vid behov
• beskär buskar/häckar så de uppfyller SigtunaHems krav. Se sigtunahem.se/uteplats.
• rensa ogräs i planterade och hårdgjorda ytor
• ser till att ytskiktet är i god kondition

Det här är tillåtet
(men måste återställas vid flytt)
• anlägga rabatter/grönsaksland
• ha studsmatta innanför inhägnat område
• ha pool innanför inhägnat område

Övriga gemensamma ytor
Sköts av vår entreprenör. Om du tycker att de gemensamma ytorna inte sköts ordentligt, kan du göra en felanmälan här på hemsidan eller kontakta Kundservice.

Läs mer om vad du får och inte får göra med din uteplats i foldern Så här sköter du din uteplats: