Grannsamverkan

Delaktighet, trygghet, trivsel

Grannsamverkan och trygghetsvandringar är enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ) beprövade metoder för att minska brottsligheten och öka tryggheten i ett bostadsområde.

Fungerande Grannsamverkan i flerfamiljshus kan vara ett led för att minska vardagsbrotten. förebyggande arbete skapar större upplevd trygghet som i sin tur skapar attraktiva bostadsområden. Detta kan vi uppnå genom att boende i området samarbetar, stödjer och hjälper varandra.

Exempel på detta kan vara att man hjälps åt att se till varandras bostäder och gemensamma ytor som till exempel entréer, lekplatser och garage/parkeringsplatser.

En välfungerande grannsamverkan kan bidra till:

• minskad brottslighet i bostadsområdet
• större delaktighet bland de boende i området
• ökad trygghet och trivsel för er som bor och verkar i området
• ökat förtroende mellan boende och andra medverkande aktörer

Sigtunahem har påbörjat arbetet med att få igång Grannsamverkan i våra bostadsområden. Idag har vi Grannsamverkan i 16 områden, på 33 gator och sammanlagt 118 aktiva grannsamverkare.

Om Du och dina grannar är intresserade av att starta upp Grannsamverkan hör av Er, så hjälper vi gärna till med uppstarten.

SigtunaHem samarbetar med Hyresgästföreningen Sigtuna kring Grannsamverkan och trygghetsvandringar.

Lola Svensson, lola.svensson@sigtunahem.se