Glimten

SigtunaHems kundtidning

SigtunaHems kundtidning

Vi producerar vår kundtidning Glimten i egen regi. Den tryckta upplagan av Glimten distribueras till SigtunaHems hyresgäster fyra gånger per år med en upplaga på 4 800 exemplar. Dessutom producerar och publicerar vi Glimten online på vår hemsida och som digitalt nyhetsbrev.

Glimten 4, 2021

E-Glimten 4, 2021

Prenumerera på Nyhetsbrevet

Sätt upp dig på mejlinglistan och få senaste nytt från SigtunaHem i din inbox.

Även du som inte bor hos SigtunaHem är välkommen att prenumerera.

Nyhetsbrev

Ja, tack! Jag vill ha senaste nytt från SigtunaHem.

Utgivning 2021
Glimten kommer ut med fyra nummer under 2021. E-Glimten skickas ut via mejl vid fem tillfällen under 2021.

Ansvarig utgivare
Göran Langer, vd SigtunaHem

Redaktion
Katarina Karlsson, redaktör och produktion print
Pia Runfors, skribent
Göran Pettersson, redaktör och produktion digitalt, skribent

Fotografer
Lasse Classon, Carin Hedström (om inte annat anges)

Tryck
Tryckeri åtta.45, Solna

Tidigare nummer

GLIMTEN, nummer 3, 2021

GLIMTEN, nummer 2, 2021

GLIMTEN, nummer 1, 2021

GLIMTEN, nummer 4, 2020

GLIMTEN, nummer 3, 2020

GLIMTEN, nummer 2 2020

GLIMTEN, nummer 1, 2020

GLIMTEN, nummer 4, 2019

GLIMTEN, nummer 3, 2019

GLIMTEN, nummer 2, 2019

GLIMTEN, nummer 1, 2019

(Tidigare nummer av Glimten i pdf-format. Ladda ned och läs)

eglimten

(Digital utgåva av vår kundtidning som distribueras via mejl de månader vi inte delar ut någon papperstidning. Följ länkar nedan för att läsa tidigare nummer.)

E-GLIMTEN, nummer 3, 2021

E-GLIMTEN, nummer 2, 2021

E-GLIMTEN, nummer 1, 2021

E-GLIMTEN, nummer 5, 2020

E-GLIMTEN, nummer 4, 2020

E-GLIMTEN, nummer 3, 2020

E-GLIMTEN, nummer 2, 2020

E-GLIMTEN, nummer 1, 2020

E-GLIMTEN, nummer 5, 2019

E-GLIMTEN, nummer 4, 2019

E-GLIMTEN, nummer 3, 2019

E-GLIMTEN, nummer 2, 2019

E-GLIMTEN, nummer 1, 2019