Grannsamverkan

Grannsamverkan och trygghetsvandringar är enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ) beprövade metoder för att minska brottsligheten och öka tryggheten i ett bostadsområde.

Fungerande Grannsamverkan i flerfamiljshus kan vara ett led för att minska vardagsbrotten. förebyggande arbete skapar större upplevd trygghet som i sin tur skapar attraktiva bostadsområden. Detta kan vi uppnå genom att boende i området samarbetar, stödjer och hjälper varandra.

Exempel på detta kan vara att man hjälps åt att se till varandras bostäder och gemensamma ytor som till exempel entréer, lekplatser och garage/parkeringsplatser.

En välfungerande grannsamverkan kan bidra till:

• minskad brottslighet i bostadsområdet
• större delaktighet bland de boende i området
• ökad trygghet och trivsel för er som bor och verkar i området
• ökat förtroende mellan boende och andra medverkande aktörer

Sigtunahem har påbörjat arbetet med att få igång Grannsamverkan i våra bostadsområden. Idag har vi Grannsamverkan på Lindvägen, Viggeby i Rosersberg, Buregatan, Södergatan Nord i Märsta samt Väringavägen i Sigtuna.

Om Du och dina grannar är intresserade av att starta upp Grannsamverkan hör av Er, så hjälper vi gärna till med uppstarten.

Lola Svensson, lola.svensson@sigtunahem.se