Översättningar görs automatiskt av Google Translate och SigtunaHem ansvarar inte för att de är korrekta.
Ring oss

Grundkrav

Grundkrav

SigtunaHem förmedlar lägenheter efter ett poängberäkningssystem via vår kö. För att registrera dig i vår kö ska du ha fyllt 16 år.

För att få teckna ett hyreskontrakt gäller följande:

• Du ska ha fyllt 18 år.
• Du ska ha goda referenser från tidigare hyresvärd.
• Du ska ha god ekonomi.
• Du ska inte ha oreglerad skuld och får inte ha dragit på dig någon betalningsanmärkning under de senaste sex månaderna.

Det är viktigt att säkerställa att varje hyresgäst kan betala hyran.

Med god ekonomi menas att du har en inkomst som är tillräcklig för att klara av att betala hyran.

Inkomsten ska kunna styrkas.

Med inkomst menas lön, a-kassa, sjukersättning, pension, inkomst av kapital, studiemedel, aktivitetsersättning, försörjningsstöd styrkt från Sigtuna kommun, underhållsbidrag/stöd, bostadsbidrag/bostadstillägg, föräldrapenning, barnbidrag eller på annat sätt styrkt betalningsförmåga.

När hyran är betald ska den sökande ha ett bestämt belopp kvar. Detta belopp baseras på Kronofogdens normalbelopp.

Kronofogdens normalbelopp 2020

5 002 kronor för en ensamstående vuxen
8 264 kronor för samlevande makar eller sambor
2 654 kronor för barn till och med 6 år
3 055 kronor för barn 7 år eller äldre

När du har blivit erbjuden en lägenhet och tackat ja kommer SigtunaHem att ta en kreditupplysning.